Tvoj zadatak je da ubaciš u gnezdo sve ptice koje ne mogu da lete