Tvoj zadatak je da ubaciš sve domaće životinje u štalu.